Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

ICF tarafından koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

1995’de kurulmuş olan ICF Global’in (Uluslararası Koçluk Federasyonu)  amacı, profesyonel koçluk sanatını, ilmini ve mesleğini ilerletmektir.ICF, koçluk mesleğinin küresel liderliğini üstlenmiştir. Koçluk mesleği standartlarını belirler ve bağımsız unvanlama sistemi sağlayarak dünyanın birçok yerinde hizmet veren koçlar ile koçluk mesleğine hizmet eder.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tüm dünyada kabul gören bağımsız bir unvanlama programı sunmaktadır ve başladığı günden bu yana 20,000 den fazla koç, ICF’in sunduğu bu üç unvandan birine hak kazanmıştır. ICF Unvanlama programının misyonu 3 madde ile özetlenebilir;
Koçluk hizmetinden faydalanan kişleri korumak ve onlara hizmet etmek.
Koçların yetkinliklerini ölçmek ve onaylamak.
Koçların sürekli gelişimini desteklemek.
Üç farklı ICF Unvanı vardır: Associate Certified Coach (ACC) (Akredite Üye Koç), Professional Certified Coach (PCC) (Akredite Profesyonel Koç) ve Master Certified Coach (MCC) (Akredite Master Koç). Her unvan farklı koçluk deneyimi ve koçluk eğitim saati içermektedir.

Üç farklı ICF Unvanı vardır: Associate Certified Coach (ACC) (Akredite Üye Koç), Professional Certified Coach (PCC) (Akredite Profesyonel Koç) ve Master Certified Coach (MCC) (Akredite Master Koç). Her unvan farklı koçluk deneyimi ve koçluk eğitim saati içermektedir.

ICF, koçluk tanımını ve felsefesini geliştirme ve üyeleri arasında etik standartlar oluşturma konusunda öncülük etmiştir. Kendi Etik Kuralları, Etik Davranış İnceleme Süreci, Program Şikayet Süreci ve Bağımsız İnceleme Kurulu (IRB) aracılığıyla ICF, profesyonel koçluk standartlarını belirler ve tüketicilere ICF Üyeleri, ICF Kimlik Sahipleri veya ICF onaylı Eğitim programları hakkında etik şikayetler sunmaları için bir yer sağlar.
ICF ETİK KURALLARI
ICF Etik Kuralları 5 Ana Kısımdan oluşmaktadır:
GİRİŞ
TEMEL TANIMLAR
ICF TEMEL DEĞERLERİ VE ETİK İLKELERİ
ETİK STANDARTLAR
ANT

PDRICMA Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programı 85 Saat sürmektedir. ICF Akredite programımızın detaylarına info@pdricma.com.tr ‘den ulaşabilirsiniz.

Program ile ilgili ücret bilgisi almak için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Program tarihleri ve katılım koşulları için info@pdricma.com.tr ‘den bize ulaşabilirsiniz.

PDRICMA Fakülte Lideri olabilmek için, PDRICMA Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programı ve PDRICMA İleri Seviye Koçluk Sertifikasyon Programlarını tamamlamış olmanız ve ICF Unvanlı koç olmanız gerekmektedir. Bu süreçten geçen PDRICMA Fakülte Lideri Adayları, mevcut kriterleri yerine getirdiği takdirde, PDRICMA Fakülte Ekibinde yer alabilirler.

PDRICMA Fakülte Asistanı olabilmek için, PDRICMA Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programı ve PDRICMA İleri Seviye Koçluk Sertifikasyon Programlarını tamamlamış olmanız ve ICF Unvanlı koç olmanız gerekmektedir. Bu süreçten geçen PDRICMA Fakülte Asistanı Adayları, mevcut kriterleri yerine getirdiği takdirde, PDRICMA Fakülte Ekibinde yer alabilirler.

PDRICMA’da Koç olabilmek için, PDRICMA Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programı ve PDRICMA İleri Seviye Koçluk Sertifikasyon Programlarını tamamlamış olmanız ve ICF Unvanlı koç olmanız gerekmektedir. Bu süreçten geçen PDRICMA Koç Adayları, mevcut kriterleri yerine getirdiği takdirde, PDRICMA ICF Onaylı Koç Havuzumuzda yer alabilirler.

PDRICMA Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programı, sertifikalı bir profesyonel koç olmanın en hızlı ve en donanımlı yolunu arayan kişiler için güçlü ve fark yaratan bir sertifika programıdır. Profesyonel Koçluk Yolculuğunu başlatmak isteyen, Koçluğu bir meslek olarak gören,  ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından onaylanmış ve uluslararası geçerliliği olan koçluk sertifikasına sahip olmak isteyen herkese açıktır.

PDRICMA Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programı, sertifikalı bir profesyonel koç olmanın en hızlı ve en donanımlı yolunu arayan kişiler için güçlü ve fark yaratan bir sertifika programıdır. Profesyonel Koçluk Yolculuğunu başlatmak isteyen, Koçluğu bir meslek olarak gören,  ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından onaylanmış ve uluslararası geçerliliği olan koçluk sertifikasına sahip olmak isteyen herkese açıktır.

Kuruma özel programlar ile ilgili bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Kuruma özel programlar ile ilgili bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Akreditasyon süreci tamamlandığında, kuruma özel programlarda, ICF Onaylı Sertifika verilmektedir. Kuruma özel programlar ile ilgili bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Kuruma özel programlar ile ilgili bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Kuruma özel birebir koçluk hizmetlerimiz bulunmaktadır. Süreç ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Koçluk, 26 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koçluğun Uluslararası Meslek Standartları ile Türkiye’de “meslek” dalları arasında yerini almıştır.

Kuruma özel İç koç yetiştirme programlarında PDRICMA ICF Unvanlı koçlarımız yer almaktadır. Program içeriği, kurum ihtiyacı ve tarihlere göre koçlar birlite seçilmektedir. Kurumların istediği koçla çalışma özgürlüğü bulunmaktadır.

Mentor kelimesinin kökeni mitolojiden gelmektedir. Homeros Odysseia’da Ithaca Kralı Ulysses’in savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus’u en yakın arkadaşı Mentor’a emanet ettiğini anlatır. Kralın savaştan dönmesi yirmi yıl alır ve Mentor, prensi kralın yokluğunda en iyi şekilde eğitir ve yetiştirir.

Bu nedenle mentor; bir kurum içinde/dışında yer alan ve farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış olan, çalışanlara şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan yol gösterici kimse olarak tanımlanabilir. Mentorler, şirket hakkında sahip olduğu bilgileri kendinden sonrakilere aktarırken onlarla uzun süreli, eğitim odaklı ilişkiler kurmayı hedeflerler.

Koçluk ”coaching” kelime anlamı olarak bakıldığında birini, bir yerden alıp bir yere götürme anlamını ifade eder. Koçluk, beklenen performansa ulaşmak için, koç “coach” ve danışan “coachee” arasında oluşturulan planlı bir gelişme ilişkisidir. Kişilerin sahip olduğu potansiyelini ortaya çıkartıp, ulaşılabilir hedeflere odaklanan bir öğrenme ve gelişim aşamasıdır. Koçluk, organizasyon içinde bulunan bir çalışanın performansını yükseltmek, ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmak amaçlı çizilen en doğru yollardan biri olarak kabul edilir.

Koçluk, profesyonel eğitim almış bir koç ile kariyerini geliştirmek ve performansını arttırmak, hedeflerini gerçekleştirmek için destek almayı kabul eden danışan arasındaki ilişkiyi kapsar. Koçluk programları, bir organizasyon içinde çalışan, gelişim alanları olarak belirlenen alanlara odaklanma ve ihtiyaç duyulan görevleri yerine getirirken daha hâkim olma fırsatı elde edilmesi için verilir. Koçluk, tavsiyeler ve deneyim paylaşımlarını içermez. Mentorluk ise; daha önce kendi yürüdüğü yoldan hareket ederek, o yolda yeni yürüyecek olan bireye, yol ve yolculukta yaşayacakları ile ilgili deneyimini paylaşan, eğitim veren, rol model olan ve o kişinin kendi geçtiği yolu ve yöntemleri oluşturmasını sağlamak için destek veren kişidir. Mentor aynı zamanda güvenilir bir rehberdir. İş hayatına yeni atılacak, henüz hedeflerini, ideallerini belirlememiş gençlerin yol göstericisi misyonunu üstlenen mentörlere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Temel Farklar:

a. Mentor, deneyimlerini paylaşıp, çözüm için farklı seçenekler göstererek, firma için karar alıcılarının harekete geçmesine olanak sağlar. Araştırma yaparak, firmanın eksik olduğu konuları ortaya koyar, ölçülebilir metotlar kullanır, profesyonel bir kapasite geliştirme sürecini ele alır.

b. Koçun başlıca hedefleri performansı geliştirmek, davranışlarda değişim yaratmak, becerileri geliştirmek, değişim yönetimi sağlamaktır. Mentorün başlıca hedefleri ise, menteenin kişisel gelişim ve kariyer gelişimine rehberlik yapmak ve destek vermektir.

c. Koçun odak noktası ele alındığında, problemler, vizyon, hedef odaklı gelişim, performans danışanın gündeminde yer alır.

Mentorün odak noktası ele alındığında kariyer gelişimi, yeni ekibin kurum kültürünü anlaması ve tanımasıdır. Aynı zamanda, kariyer planlaması ve bilgi transferinin gerçekleştirilmesidir.

d. Koçun konuya dair bir uzmanlığı, bilgisi olması zorunlu değildir. Koç, soru-sorgulama, düşündürtme yolunu kullanarak, danışanın kendisini bulması için destek sağlar.

e. Mentorlukte, tavsiye, deneyim paylaşımı, geri bildirim, soru ve sorgulama, modelleme yöntemleri uygulamaya alınır.

f. Koçun yetkili bir kurum aracılığı ile özel bir eğitim alması ve profesyonel koç olması gerekmektedir.

Bu program, Sertifika Programının devamı niteliğindedir. Profesyonel Koçlukta Ustalaşma programını tamamlayan herkes, bu programa katılabilir. Bu program yoğun ve derinlemesine pratiklerin olduğu güçlü bir öğrenme sürecidir. Tüm öğrenme stillerine uygun hazırlanan programımız, koçluk konusundaki ustalığınızı pekiştirirken koçluğun kalbi, sanatı ve bilimini içselleştirmenize yarar. Program boyunca koçluk uygulamalarınızın denetimi ve geribildirimi ile kendi engelleriniz ve güçlü yanlarınızla yüzleşir ve her daim gelişirsiniz. Laboratuvarlara katılarak koçluk becerilerinizi ve yetkinliklerinizi gözden geçirir ve her bir tekniği doğal olarak kullanmaya yönelik deneyim kazanırsınız. Ayrıca diğer katılımcıların koçluklarını gözlemleyerek farklı koçluk stillerini de fark etmiş olursunuz. Ayrıca, PDRICMA model ve prensiplerinin kullanımını içselleştirerek koçluk yapmanın ötesine ‘koç olma’yı deneyimlersiniz. Bu program aynı zamanda sizin koçluk yolculuğunuzda takılacağınız her hususa cevap verirken koçluk yolculuğunuzda ve ICF onaylı unvan alma süreçlerinizde gereken şartlarını karşılamanızı kolaylaştırır ve gereken kriterlerde güçlenmenizi sağlar. Kısacası, koçluk yolculuğunuzda hızlı ve emin adımlarla ilerlemeniz için muazzam bir yol arkadaşı olan bu program güçlü/aranılan bir profesyonel koç olma şansınızı arttıran çok güçlü bir programdır.

Kişinin hayatında değişim yaratmak istediği konuyla ilgili bir Koç ile çalışmak istemesi kendi özüne attığı bir adımdır. Yüksek bir farkındalıkla sorumluluk almayı ve eyleme geçmeyi gerektirir.

Çalışacağınız koçu seçmek için PDRICMA bünyesindeki ICF Onaylı koçlarımızın özgeçmişlerinizi inceleyebilirsiniz. Sorularınız için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

PDRICMA’nın diğer okullardan en büyük farkı; programdan mezun olduktan sonra zorlu olan  koçluk yolculuğunuzda her türlü araçla  yanınızda olmasıdır.  Koçlukta derinleşme, koçluklarınızda engellerinizi fark etme, kendi yapınıza uygun bir niş alanı belirleme, koçluğu kuvvetlendirecek envanter kullanma,  CKA sınav hazırlıklarında, unvan alma gerekliliklerini karşılamada ve danışan bularak km yapmanıza kadar her türlü ihtiyacınız için başvuracağınız tek adres olacağız. Ayrıca bireysel/grup mentorluk hizmetlerimizle koçluğunuzu her daim zinde ve güncel tutma şansınız da olacak. Çünkü biz sizi PDRICMA ailesinin bir bireyi olarak görüyoruz ve dünyanın olumlu dönüşümüne yaptığınız katkıda size yardımcı olmaya kararlıyız.

ICF tarafından akredite edilmiş  Profesyonel Koçluk Sertifikasyon programından mezun olduğunuz zaman söz konusu programa katılma hakkı kazanırsınız. Detaylı bilgi için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Koçluk sertifikasyon programlarımızdan hariç, ayrı olarak bir mentorluk sertifikasyon programımız bulunmamaktadır. Ancak PDRICMA’dan bireysel mentorluk ve grup mentorluğu hizmetleri alabilirsiniz. Detaylı bilgi için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Kuruma özel yapılan programlarımızda da katılım şartlarına uyum gösterildiği takdirde her bir katılımcımız ayrı ayrı ICF onaylı sertifka almaktadır.

Kurumlara özel koçluk sertifika programlarımızda kişi sayısına göre yapılan indirim tutarı farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Bu hangi ünvanı almak istediğinize göre değişim göstermektedir. Okuduğunuz temel eğitimlerin hangi seviye okuldan alındığını ve ICF akreditasyonlu olup olmadığını bizimle paylaşmanız gerekecektir. Ayrıca ICF tarafından yapılan  CKA sınavı hakkında bulundupunuz durum, halihazırda aldığınız mentorluk sayılıarı, koçluk yaptığınız kişi sayısı, koçluk saatlerinizi de biliyor olmamız size nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda yolumuza ışık tutacaktır. Sizden alacağımız bilgilere göre İleri seviye koçluk programları, CCEU kredili eğitimler, mentorluk/süpervizyon vb. hizmetlerimizden hangileri ile size bu süreçte maximum faydayı sağlayabileceğimize birlikte karar veriyor olacağız. Detaylı bilgi için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Bu hangi unvanı almak istediğinize göre değişim göstermektedir. Okuduğunuz temel eğitimlerin hangi seviye okuldan alındığını ve ICF akreditasyonlu olup olmadığını bizimle paylaşmanız gerekecektir. Ayrıca ICF tarafından yapılan CKA sınavında bulunduğunuz durum, halihazırda aldığınız mentorluk sayıları, koçluk yaptığınız kişi sayısı, koçluk saatlerinizi de bilmemiz size nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda yolumuza ışık tutacaktır. Sizden alacağımız bilgilere göre İleri seviye koçluk programları, CCEU kredili eğitimler, mentorluk/süpervizyon vb. unvan almanıza yardımcı olacak tüm hizmetlerimizden hangileri ile size bu süreçte maksimum faydayı sağlayabileceğimize birlikte karar vereceğiz. Detaylı bilgi için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

ICF unvanlı koç olmanız, PDRICMA’nın belirlediği kriterleri sağlamanız ve özel tasarlanmış fark yaratan bir projeyle gelmeniz halinde PDRICMA imkanlarıyla sizleri buluşturacak ve birlikte büyüyeceğiz.

PDRICMA Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programını diğer kuruluşlardan farklı kılan önemli noktalardan biri size danışan bulma  konusunda da destek olması, okul mezuniyeti sonrası yanınızda olmaya devam etmesi ve sizi koçluk yolculuğunda yalnız bırakmamasıdır. PDR International olarak kurumlara/bireylere verilen eğitimlere katılan katılımcılarımızdan koçluk almaya  istekli olanlarla siz gönüllü koçlarımızı buluşturacağız. Böylelikle hem gerçek danışan bularak gerçek problem sahalarını görmüş olacak hem de ICF’in akreditasyon şartlarından biri olan  ‘koçluk saatlerini doldurmuş olma’ konusunda km yapmış olacaksınız.

Mentorluk yapan kişi mesleki bilgi ve beceriyi güncel tutar, bir şeyi anlatmak kalıcı öğrenmenin en iyi yoludur, anlatırken kendisi de farkındalık geliştirir.  Mentorluk yapılan kişi için yeni ufuklar açabilirsiniz. Etkileşim karşılıklıdır, mentorluk yaptığınız kişinin bilgi, beceri ve bakış açısından da faydalanabilirsiniz. Özellikle daha genç kuşaklara mentorluk yapıyorsanız bu kuşakların bakış açısını, beklenti ve ihtiyaçlarını anlayabilmenin en sıcak yollarından biridir mentorluk. Bu da size bu kuşakla ve onların bakış açılarıyla daha barışık ve uyumlu düşünme yolları açabilir.

Bir sonraki eğitimlerde/modüllerde telafi için katılım mümkündür.

ICF tarafından açılan CKA sınavında başarısız olunması durumunda yeniden girilecek sınav ücreti ICF’e tekrar ödenmektedir. Katılımcının PDRICMA eğitimiyle ilgili ilave ücret ödemesi söz konusu değildir.

Programlara 30 gün kala yapılacak iptallerde iade söz konusudur. Daha geç iade talepleri maalesef değerlendirilemez. Eğitim ertelemeleri/ farklı bir tarihteki programlara katılım mümkündür. 

PDRICMA tarafından verilecek ICF onaylı sertifikalar tüm dünyada geçerliliği olan sertifikalardır ve ICF’in tüm dünyada yetkili, bağımsız, unvan veren tek kuruluş olması nedeniyle evrensel anlamda tercih sebebidir.

Bu sorunun cevabı koçluk yapmayı hedeflediğiniz niş alana göre değişiklik arz edecektir. Detaylı bilgi için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Temel Koçluk eğitimi (ilk 3 modül) sonrasında PDRICMA İleri Seviye Koçluk Programı ile koçlarımızı uygulama ve deneyim adına destekliyoruz. Tüm koçluk yolculuğunuz boyunca PDRICMA olarak farklı eğitim, niş alan uzmanlaşmaları ve tamamlayıcı beceriler de dahil olmak üzere tüm yetkinlikler bazında yanınınızda olmaya devam ediyoruz. Temel ve İleri Seviye programlarımızda sizlere Mentorluk ve Süpervizyon konusunda destek oluyoruz. Unvanlama için ICF’in gerektirdiği Mentorluk/ Supervizyon süreçleri için ücretler farklılık göstermektedir.  Detaylı bilgi için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

ICF (International Coaching Federation) tarafından Koçluk;  günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Profesyonel Koçluk, ICF Akredite eğitim programını tamamlamış (en az 60 saat) ve ICF Onaylı koçlar tarafından yapılan koçluk türüdür.

Profesyonel Koçluk, mentorluk,  danışmanlık,  terapi ve eğitim hizmetlerinden farklıdır. Müşteri odaklıdır,  hedef belirleme, sonuca ulaştırma, değişimi yönetmeye odaklanan bir hizmettir.

Koçluk mentorluk değildir, size akıl vermez; koçluk danışmanlık değildir, problemleri teşhis edip çözüm üretmez; terapist değildir tedavi edemez.

Bireyler ve kurumlar birçok nedenden dolayı bir koçla çalışmayı seçebilir:

• Bilgi, beceri, güven ya da kaynaklarda var olan eksiklikler,

• Sonuçlara ulaşmayı hızlandırma arzusu,

• Net ve açık bir şekilde seçim yapılabilme eksikliği,

• Başarının problemli bir hal almaya başlaması,

• İş ve yaşam denge eksikliğinin istenmeyen sonuçlar yaratması,

• Temel güçlü yanların belirlenmesiyle birlikte, bunlardan en iyi şekilde yararlanılması

Bir koç seçme sürecindeyseniz dikkate almanız gerekenler;

Öncelikle koçluk ile ilgili bilgi sahibi olun, araştırın. Birçok makale ve çalışmayı arama motorlarını kullanarak bulabilirsiniz.

Koçluk sürecinde neyi hedeflediğinizi ve amacınızı netleştirin. Tüm detayları belirleyin ve üzerine düşünün. Elde etmek istediğiniz şeyi belirlerseniz koçu seçerken stratejilerinize yardımcı olacaktır.

En az üç koçla görüşme yapın. Unvanlı olması birçok tecrübesinin onaylandığını göstermektedir. Koçluk alanları ve referansları hakkında sorgulama yapın.

Ön görüşme yapın ve sonra karar verin.

ICF’in (Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun) yolculuğunuza koç olarak başlamanıza yardımcı olmasına izin verin.

1.Koçluk Eğitimi Alın

ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu), koçluk eğitimi veren programları akredite eder. ICF tarafından onaylanan bir koçluk eğitimi titiz bir inceleme sürecinden geçmiştir ve müfredatının ICF’in Koçluk Tanımı, Temel Yeterlilikler ve Etik Kuralları ile uyumlu olduğunu göstermiştir. ICF onaylı bir koçluk eğitimi seçerek, kaliteli bir eğitim aldığınızdan emin olmalısınız.

ICF onaylı koçluk eğitimi aynı zamanda ICF Üyeliği ve Unvanlama gerekliliklerini yerine getirmenize yardımcı olacaktır.

2. ICF’e Üye Olun

Uluslararası Koçluk Federasyonu, dünyanın en büyük profesyonel eğitimli koç organizasyonudur.

Bir ICF Üyesi olmak için, ICF standartlarını karşılayan en az 60 saatlik koçluğa özgü eğitimi tamamlamanız gerekir. Bunu başarmanın en iyi yolu, ICF tarafından onaylanmış koçluk eğitimine kaydolmaktır.

3.  ICF Unvanı Almaya Çalışın

Koçluk kariyerinizi geliştirme konusunda ciddiyseniz, koçluk eğitiminden sonra bir ICF Unvanı almaya çalışın. 20.000’den fazla koç ICF Unvanına sahiptir. Bu uygulayıcılar koçluk sektöründe en iyileri temsil eder.

Kuruma özel İç koç yetiştirme programlarında PDRICMA ICF Onaylı koçlarımız yer almaktadır. Program içeriği, kurum ihtiyacı ve tarihlere göre koçlar birlikte seçilmektedir. Kurumların istediği koçla çalışma özgürlüğü bulunmaktadır.

Kuruma özel birebir koçluk hizmetlerimiz bulunmaktadır. Detaylı bilgi için info@pdricma.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

(Visited 1 times, 1 visits today)