TA Perspektifiyle Koçvari Liderlik

Süre: 2 Gün

Katılımcı: Maksimum 12 Kişi

Program Hakkında:

Koçluk, liderlerin, takımların ve kişilerin fark yaratmalarına destek olan etkili bir yaklaşım. Günümüz dünyasında organizasyonlar, Koçvari yaklaşımı uygulayan liderleri ile insan kaynağının müthiş potansiyelinin gücünü kullanarak daha iyi sonuçlara ulaşabiliyorlar. Bu programımızda, insan davranışlarını açıklayan, etkileşimini analiz eden, kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamamıza destek olan  Transaksiyonel Analiz kavram ve modelleri ile Koçluk yaklaşımı arasında bağ kurarak, Koçvari Liderlik yetkinlikleri konusunda katılımcılarımızı zenginleştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Program Kazanımları:

Koçvari Liderlik bakış açısı ve yaklaşımı

Liderin kendisinin ve başkalarının kurduğu iletişimlerin yarattığı etkiyi daha iyi anlaması

TA Kuramının Kavram ve Modelleri ile Liderin, diyalogları daha etkin yönetmesi

Sürdürülebilir gelişim sağlama ve sonuçları etkilemede güçlenme

Program Akışı:

Günümüz Dünyası ve Liderlik Beklentileri

Koçluk Yaklaşımı ve TA Temel Felsefesi

İnsan Davranışlarının Nedenleri

Temas İletileri

İletilerin Gelişim Diyaloglarına Etkileri

Benlik Durumları

Yapısal Model

Ebeveyn – Yetişkin – Çocuk Benlik Durumları

Fonksiyonel Model

Benlik Durumlarının İletişimde Nasıl Kullanıldığı

Benlik Durumlarının Etkileşiminin Analizi ve İletişimdeki Etkileri

Potansiyeli Performansa Çevirmenin Önündeki Engeller

Liderin Koçvari Yaklaşımı

Özyönetim

Etkin Dinleme

Güçlü Sorular

Etkin Geri Bildirim Diyalogları

Program, bilgi ve farkındalığın pratiğe dönüştürülmesi için iletişim, motivasyon, hedeflendirme, delegasyon, performans değerlendirme gibi koçluk uygulamaları ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir.

(Visited 118 times, 1 visits today)

Mesajınızı iletebilirsiniz