İleri Seviye Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programı

Bu program koçların koçluk bilgilerinin derinleşmesi ve içselleştirilmesi maksadıyla tasarlanmıştır. Program; farklı disiplinler ile koçluğu anlatan, koçların teoride öğrendiklerini pratiğe dönüştürmelerini ve koçluk araçlarında ustalaşmalarına katkı sağlayan ve aynı zamanda koçları PCC unvan almaya hazırlayan programdır. 9-12 ay süren bu program, bütünsel bir bakış açısına sahiptir. 

Program İçeriği:

 • ICF Etik Kuralları ve Yetkinliklerinde Ustalaşma
 • PDRICMA Star Koçluk Modelinde Derinleşme
 • Koçluğu Destekleyen Psikolojik Kuramlar
 • Koçluk ve Liderlik
 • Duygular ve Koçluk
 • Koçluk Süreçleri ve Modellerinde Derinleşme Pratikleri
 • Bir Meslek Olarak Koçluk Fırsatları
 • PCC Unvan Alma Adımları

ICF Onaylı İleri Seviye Profesyonel Koçluk Programı Level 2;

 • 6 saat Oryantasyon eğitimleri,
 • 8 adet, ayda bir tekrarlayan 2,5 saatlik laboratuvar serisi (Toplam 20 saat)
 • 3 adet bireysel, 7 adet grup mentorluğu olmak üzere toplam 10 saat mentorluk,
 • 6 adeti yazılı geri bildirim içeren süpervizyon,
 • 6 adet gözlemli akran koçlukları,
 • Vaka çalışmaları,
 • 2 adet Performans Değerlendirme Sınavı,
 • Koçluğu destekleyen takip projeleri;

olmak üzere genel toplamda 75 saat eğitim ve 10 saat mentorluk içermektedir.

Programlarımız, ICF tarafından onaylanan PCC ve MCC Unvanlı PDRICMA Fakülte Liderleri tarafından on-line ya da yüz yüze olarak verilmektedir.

Katılım Şartları:

Katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den ulaşabilirsiniz.

(Visited 33 times, 1 visits today)