Değerlendirme Merkezi Mentorluğu

Kendimize çizdiğimiz kariyer yolunda olduğumuz yerden başka bir yere geçmek için zaman zaman kurumların değerleme merkezlerinde çeşitli uygulamalara tabi oluruz. Bu uygulamalar, geçmek üzere hazırlandığımız yerin gerektirdiği yetkinlikleri ölçmek üzere tasarlanmıştır.  Sonuçlar mevcut yetkinliklerimizin gerekleri ne kadar karşıladığını bize gösterir 

Ancak zaman zaman katılımcılar bu uygulama merkezlerinde kendilerinden ne beklenildiğini tam olarak bilmemektedir. Veya hangi yetkinliği nasıl göstereceğine ilişkin fazla bir bilgisi olmamakla birlikte yanlış bir bakış açısı da geliştirmiş olabilmektedir. İşte tam da bu nedenle Değerleme Merkezi mentor koçluğu önemli bir rol oynar.

Amaç, Değerlendirme Merkezine girecek adayların sürece ilişkin bilgi sahibi olmasını ve yetkinliklerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin deneyim ve doğru bakış açısına kavuşmalarını sağlamaktır.

Değerlendirme Merkezi Mentor Koçluğu kişinin ihtiyaç ve yetkinliklerine paralel olarak farklı sürelerde tamamlanabilir.

Neler Hedeflenir?

  • Değerleme Merkezi mantığının anlaşılması
  • Yetkinlik kavramının netleştirilmesi
  • Yetkinliği ortaya koyan davranışların nasıl sergileneceğine ilişkin bakış açısı geliştirmesi
  • Değerleme Merkezi uygulamalarına aşina olarak özgüvenle sürece girmeleri
  • Değerleme Merkezi uygulamalarına benzer uygulamalarda yetkinliklerinin etkili biçimle nasıl sergileyebileceklerini anlamaları

Programlarımız ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.

(Visited 115 times, 1 visits today)