Mentorluk Becerilerini Geliştirme

Süre: 2 Gün

Katılımcı: Maksimum 12 Kişi

Program Hakkında:

Hızla değişen teknoloji, koşullar, modeller birlikte uyum içinde çalışmayı kimi zaman kolaylaştırırken çoğu zaman da karmaşık hale getirebiliyor. Mentorluk Becerileri programı; farklı kuşakların birbiriyle daha etkili iletişim kurmalarını ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlarken, deneyimli kişilerin kurum kültürünü içerde yaygınlaştırmasını ve deneyimlerini kurumdaki yeni çalışanlara aktarımını kolaylaştırıyor. Programın en büyük katkısının; kuşaklardan bağımsız olarak birbirinden öğrenme ve birlikte gelişme kültürünü desteklemek olduğunu söyleyebiliriz.

Program Kazanımları

 • Kurumsal işleyişin ve etkileşimin daha etkin olması için deneyimli kişiler, yeni çalışanlara bilgi beceri ve deneyimi nasıl aktaracağını öğrenir
 • Deneyim aktarımı konusunda mentorların sahip olması gereken yetkinlikleri fark eder
 • Kişilerin mentorluk sürecinde nasıl hazırlıklar yapabilecekleri konusunda farkındalık kazanır
 • Farklı mentorluk araçlarını öğrenir
 • Mentor -menti görüşmesi için örnek uygulama-rol canlandırmayla deneyim kazanır

Program Akışı

 • Mentorluk tanımı ve kavramı
 • Mentorluk ve koçluk kavramlarının ayrıştırılması
 • Yetişkin öğrenmesi ve mentorluk kavramıyla ilişkisi. mentor ve mentiye faydaları
 • Mentorluğun çıktıları ve çerçevesi (Kontrat oluşturma, farkındalık sağlama, seçenekleri çoğaltma, eylem adımları oluşturma)
 • Mentorluk süreci (Hazırlık- İlişki Kurma- Öğrenme- Değerlendirme)
 • Kurumlarda Mentorluk sürecinin tasarlanması (Amaç- menti mentor secimi- menti mentor bilgilendirmeleri-Menti mentor eşleşmesi- takip süreci ve değerlendirme)
 • Mentorluk Yetkinlikleri ve becerileri
 • Mentorluk araçları
 • Yansıtarak öğrenmenin mentorlukta kullanımı

(Visited 113 times, 1 visits today)

Mesajınızı iletebilirsiniz