Takım Koçluğu

’Takım halinde çalışırken, bireysel çalışma sırasında sahip olduğumuz akıldan daha fazlasına sahip olduğumuz gerçekliğini kabullenmek gerekir.’’ – Mark MILLER

Süre: Takım hedefleri göz önünde bulundurularak kuruma özel belirlenmektedir.

Amaç

Birlikte çalışan bir grup insan bir takım değildir. Takım çalışması, istenen sonuca ulaşmak için iş birliğine güvenmesi gereken bir grup insan olarak tanımlanır. Takım çalışması, başarıyı getiren tüm nedenler arasındaki en kritik farktır. İnkâr edilemez en önemli unsur takım öz saygısıdır ve onsuz bir takım yaratılamaz. Takım oluşturmak, güven gerektiren bir süreçtir. İş arkadaşlarının iş birliği ve sahiplenme ruhu içinde birlikte çalışması uyumlu bir takımı oluşturmaktadır. Sağlıklı bir organizasyon, güçlü bir kimlik ve ortak bir misyon duygusunun yanı sıra değişime kolayca/yapıcı bir şekilde uyum sağlama kapasitesine sahip bir organizasyondur. Bu tür bir organizasyon bağımsızlık, iyimserlik, karşılıklı bağımlılık ve yüksek derecede sorumluluk sergiler.

Program Hedefleri:

Her seviye takımın kurum içi performanslarını artırmak amacıyla;

  • Takım üyelerinin ait olduğu takımı anlaması (güçlü ve gelişim alanları)
  • Takım içi anlaşmaya dayalı etkin iletişim zeminine sahip olabilmesi,
  • Kurum hedefleri ile takım hedeflerinin paralel olmasını sağlamak,
  • Takım içi empati kurabilmesi,
  • Takım üyesi olarak rolleri hakkında farkındalık kazanarak takım ruhunun geliştirilmesi,
  • Takım içi iletişim kazalarının en aza indirilmesi konusunda bireylere düşen rol ve sorumlulukların fark edilmesi ile geri bildirim teknikleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla tasarlanmıştır.

Katılım Şartları:

Program ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Mesajınızı iletebilirsiniz